เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เราอาจเก็บข้อมูลของท่านเมื่อท่านเข้าถึงหรือได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ (ที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซีอีโอ ออนไลน์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในแอปสโตร์ของ iOS หรือกูเกิลเพลย์สโตร์) หรือในการทำธุรกรรมในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีใด ๆ กับทางเรา ตัวอย่างเช่น

- ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ข้อมูลการเข้าระบบ)
- ตำแหน่งของท่าน (เพื่อค้นหาจุดรับส่งสินค้า และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่คลาดเคลื่อน)
- ความเห็นต่าง ๆ การให้ระดับคะแนน และคำติชมจากท่าน
- ข้อมูลธุรกรรมของท่าน (เช่น วิธีการชำระเงินและกำหนดระยะเดินทาง)
- ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบระหว่างท่านและแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการต่าง ๆ จากเรา (เช่น รูปแบบการให้บริการที่ใช้ และเนื้อหาที่ได้รับชม)
- ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น โมเดลและหมายเลขของฮาร์ดแวร์, ไอพีแอดเดรส, ชื่อไฟล์ และข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเวอร์ชันและการโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจระบุการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน)
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกไว้ในข้อความ เมื่อท่านใช้ระบบการสื่อสารในแอปพลิเคชัน และ
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับการบันทึกไว้จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านและจากทางเรา


เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เราได้เก็บจากท่านจะถูกนำไปใช้ในทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้                                                                                                    

- ได้รับบริการและรูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้าที่สะดวกและน่าเชื่อถือ
- ช่วยเก็บรักษาความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพ และความสมบูรณ์ของบริการต่าง ๆ และรวมถึงผู้ใช้ของเรา
-ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้
- สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับผู้ใช้ได้
- ส่งการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดให้ผู้ใช้ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ที่ด้านล่าง)
- ทำการวิจัยและพัฒนา
- ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


การส่งการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดให้แก่ผู้ใช้

ในบางครั้ง เราอาจใช้ฐานข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของเราให้ลูกค้าของเราทราบ ซึ่งรวมถึงการส่งการสื่อสารเกี่ยวกับบริการ รูปแบบการบริการ การส่งเสริมการขาย การชิงโชค การศึกษา การสำรวจ ข่าวสาร การอัปเดต และเหตุการณ์สำคัญของเลิฟเดลิเวอรี่ทางเราอาจติดต่อสื่อสารทางการตลาดทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางบริการส่งข้อความสั้น บริการส่งข้อความออนไลน์ การส่งข้อความเตือนและอีเมล

เราอาจส่งการสื่อสารให้ผู้ใช้ของเราทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ สำหรับเครือข่ายพันธมิตรของเลิฟเดลิเวอรี่แม้ว่าเราอาจส่งการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ สำหรับเครือข่ายพันธมิตรดังกล่าว แต่เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้เครือข่ายพันธมิตรใด หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการทำการตลาดทางตรงและการโฆษณา เว้นแต่ว่าเราได้รับการยินยอมจากผู้ใช้แล้ว

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อปรับแต่งการสื่อสารทางการตลาด (รวมถึงการโฆษณา) ที่ทางเราได้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ ข้อมูลการบริการต่าง ๆ ของเลิฟเดลิเวอรี่สำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งความชื่นชอบและการตั้งค่าของผู้ใช้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์ความชื่นชอบของลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาดและรับความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งทางเราอาจใช้เพื่อปรับแต่งชนิดของผลิตภัณฑ์และการนำเสนอสินค้าให้ท่าน ซึ่งอาจเป็นการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านซึ่งทางเราได้เก็บไว้ เราอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นที่ทางเราได้เก็บไว้เพื่อทำความเข้าใจและวางแนวทางการทำการตลาด เราอาจใช้บริการโฆษณาต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการรายอื่น (เช่น บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย) เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ซึ่งทางเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีกับผู้ให้บริการดังกล่าว

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อจัดทำและส่งใบเสร็จให้ผู้ใช้ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การบริการ หรือนโยบายของเรา หรือส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเลิฟเดลิเวอรี่หรือพันธมิตรของเรา


"ท่านมีสิทธิ์แจ้งเราให้ทราบว่าท่านไม่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำการตลาดทางตรง ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อป้องกันการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ โดยแจ้งว่าท่านไม่ยินยอมให้ทำการตลาดโดยตรง ณ สถานที่ที่เราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้ ได้ตลอดเวลาที่ต้องการหลังจากทางเราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดโดยตรงแล้วดังกล่าว โดยการทำตามคำแนะนำวิธีการที่เราได้แจ้งไว้ให้ทราบ โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการสื่อสารจากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวิธีการแจ้งตามที่กำหนด

ท่านรับทราบแล้วว่าหากท่านเลือกยกเลิกการลงทะเบียนหรือไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ท่านยังจะได้รับอีเมลจากฝ่ายการจัดการ การสรุปบัญชี และการอัปเดตบริการต่าง ๆ ของเรา"


เราป้องกันข้อมูลของท่านอย่างไร

เราได้ใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยหลายรูปแบบเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านกรอก ส่ง หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


เราใช้คุกกี้หรือไม่

"เราใช้กูเกิลอนาลิติกส์เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ต่างๆ ของเลิฟเดลิเวอรี่อย่างไร กูเกิลอนาลิติกส์เป็นบริการวิเคราะห์อินเตอร์เน็ตของกูเกิล เพื่อรวบรวมความเห็นตอบกลับและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับบริการต่าง ๆ ของกูเกิล กูเกิลจะใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อสืบค้นและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ของเลิฟเดลิเวอรี่ กูเกิลอาจใช้ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ เพื่อปรับแต่งการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต

ฐานข้อมูลจากกูเกิลอนาลิติกส์จะถูกใช้เพื่อการนำเสนอโฆษณาของเลิฟเดลิเวอรี่การใช้ฐานข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้สัญญาของผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิลอนาลิติกส์

คุกกี้ เช่น คุกกี้ของกูเกิลอนาลิติกส์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน จะถูกนำมาใช้ในบริการของบัเลิฟเดลิเวอรี่ จุดประสงค์ของการใช้คุกกี้นี้คือการทำความเข้าใจและเก็บการตั้งค่าที่ผู้ใช้เลือกและโมเดลการใช้งาน การติดตามโฆษณา และรับและปรับปรุงข้อมูลและการสื่อสารในเว็บไซต์

ท่านมีสิทธิ์ปฏิเสธการใช้คุกกี้ผ่านการตั้งค่าในเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน แต่ท่านควรทราบว่าการปฏิเสธการใช้เว็บไซต์อาจทำให้การเข้าถึงข้อมูลในการใช้บริการของเลิฟเดลิเวอรี่ไม่สมบูรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ"


เราเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นหรือไม่

เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้ให้บุคคลอื่น ยกเว้นบุคคลอื่นที่ทางเราเชื่อใจให้ช่วยดำเนินการดูแลเว็บไซต์ บุคคลในธุรกิจของเรา หรือบุคคลผู้ให้ให้บริการแก่ท่าน ตราบเท่าที่บุคคลเหล่านั้นยังตกลงรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับตามข้อตกลงภายในองค์กรของเรา ในกรณีที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อการบังคับตามนโยบายของเว็บไซต์ของเรา หรือรักษาสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของทางเราหรือบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งทางเราอาจให้ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้แก่บุคคลอื่นเพื่อการทำการตลาด การโฆษณา หรือการใช้อื่น ๆ


การเชื่อมต่อลิงก์ของบุคคลอื่น

ในบางครั้ง ทางเราอาจพิจารณานำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่นในเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ของบุคคลอื่นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกออกไปต่างหากและเป็นอิสระ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่ได้เชื่อมต่อไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามรักษาความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของเราและยินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น


ข้อตกลงของผู้ใช้งาน

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบในส่วนข้อตกลงของผู้ใช้งาน ของเรา ที่ระบุรายละเอียดการใช้ การปฏิเสธความรับผิด และข้อจำกัดความรับผิดในการใช้เว็บไซต์ แอพปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรา


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราวไป และจะเผยแพร่ฉบับอัปเดตไว้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเป็นระยะ เพื่อดูว่ามีการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือไม่ ในกรณีที่ท่านใช้บริการของเลิฟเดลิเวอรี่ต่อไปโดยไม่แจ้งข้อสงสัยหรือปัญหาอย่างใด ๆ ให้เราทราบ จะถือว่าท่านได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของเราเอกสารนี้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ และอาจแปลเป็นภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติม หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเอกสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาอื่น ให้ยึดตามเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ